🚀 โปรโมชั่น 5.5    VPS 25% off Shared 25% off
New orders only.
Offer expires May 31.

ยืนยันการจ่ายเงิน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน เมื่อท่านทำการฝากหรือโอนเงิน ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้ ATM ท่านไม่จำเป็นต้องแฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงิน (Pay in slip) กลับมาที่ VhostWeb อีกต่อไป เพียงแค่ท่านแจ้งข้อมูลการชำระเงินของท่านผ่านทางเว็บไซต์ ทาง VhostWeb ก็จะทราบและทำการเปิดให้ท่านใช้บริการของเรา หรือต่ออายุการใช้งานให้ทันที

รายละเอียดการชำระเงิน

โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ท่านเอง และเมื่อ VhostWeb ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เราจะรีบดำเนินการเปิดบริการให้ท่านใช้งานหรือต่ออายุการใช้งานให้ท่านทันที

บาท

(Location สำหรับ ATM หรือ Teller No. สำหรับ โอนหรือฝากผ่านเคาน์เตอร์)
ดูตัวอย่างหมายเลขสถานที่บนสลิปที่นี่

กรุณากรอก "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทสำหรับการออก "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" หรือข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้งเพิ่มเติม