รายละเอียดการชำระเงิน

โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ท่านเอง และเมื่อ VhostWeb ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เราจะรีบดำเนินการเปิดบริการให้ท่านใช้งานหรือต่ออายุการใช้งานให้ท่านทันที

บาท
(Location สำหรับ ATM หรือ Teller No. สำหรับ โอนหรือฝากผ่านเคาน์เตอร์) ดูตัวอย่างหมายเลขสถานที่บนสลิปที่นี่
กรุณากรอก "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทสำหรับการออก "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" หรือข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้งเพิ่มเติม