🚀 โปรโมชั่น 7.7    VPS 25% off Shared 25% off
New orders 1st billing period.
Offer expires July 31.

เกี่ยวกับ วีโฮสต์เว็บ

วีโฮสต์เว็บ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้าน server, network และ programmers ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบริษัท web hosting ที่มีมาตรฐานในการให้บริการในประเทศไทย บริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือ หรือบุคคลากร ที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการ web hosting มากกว่าพันราย

ในปัจจุบัน บริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด มีจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการ web hosting มากกว่าพันรายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน โดยมีบริการครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม, Email, Shared Hosting, Dedicated Hosting และ Reseller ทำให้บริษัทสามารถให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ web hosting ได้ในทุกรูปแบบ ในราคาที่น่าพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าอย่างครบวงจร

เป็นผู้ให้บริการ web hosting ที่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกระดับ

บริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ web hosting ที่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ personal web site จนถึงลูกค้า corporate web site ที่ต้องการระบบ web hosting ที่มีคุณสมบัติสูง

About VhostWeb
About VhostWeb About VhostWeb