วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสามช่องทางได้ตามด้านล่างนี้

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

โปรดติดต่อ Sales: 0-61-123-3390 หรือ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

สำหรับลูกค้าใหม่สนใจจะซื้อบริการ โปรดคลิกที่นี่

โอนผ่านธนาคารหรือโอนผ่านเครื่อง ATM โดยชำระเข้าบัญชี

Kasikorn Bank

ธนาคารกสิกรไทย

หมายเลขบัญชี: 058-3-46517-0
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
สาขา: ทองหล่อซอย 9
Siam Commercial Bank

ธนาคารไทยพาณิชย์

หมายเลขบัญชี: 419-0-44377-2
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
สาขา: เจอเวนิว ทองหล่่อ
Bangkok Bank

ธนาคารกรุงเทพ

หมายเลขบัญชี: 206-0-99943-6
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
สาขา: ซอยทองหล่อ(สุขุมวิท 55)

* หลังจากที่ทำการชำระค่าบริการโอนผ่านธนาคารหรือโอนผ่านเครื่อง ATM แล้ว โปรดทำการยืนยันการชำระค่าบริการซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้

  • สแกนใบเสร็จรับเงิน ATM หรือหลักฐานการชำระเงินตามชื่อหมายเลขติดต่อและเว็บไซต์ของคุณ และส่งไปที่ billing@vhostweb.com

ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์

สั่งจ่าย "บริษัท โค๊ด ออเร้นจ์ จำกัด"

กรุณาขีดคร่อม (A/C PAYEE ONLY) และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" กรุณาระบุหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อ ด้านหลังเช็ค

กรณีนิติบุคคล

กรุณาแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ ตาม ภพ.20 เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี

บริษัท โค๊ด ออเร้นจ์ จำกัด
อาคาร ดิ โอภัส ห้อง 501, 139 ซอยทองหล่อ 10,
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

และ ส่งทางไปรษณีย์มาที่

บริษัท โค๊ด ออเร้นจ์ จำกัด
อาคาร ดิ โอภัส ห้อง 501, 139 ซอยทองหล่อ 10,
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท จำกัด: 0-1055-60164-71-1

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว
หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินโปรดติดต่อ Billing Department ที่ 0-61-123-3390 , จันทร์-ศุกร์: 9.00 น.-18.00 น.