โอนผ่านธนาคารหรือโอนผ่านเครื่อง ATM โดยชำระเข้าบัญชี

* หลังจากที่ทำการชำระค่าบริการโอนผ่านธนาคารหรือโอนผ่านเครื่อง ATM แล้ว โปรดทำการยืนยันการชำระค่าบริการซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้

  • แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือใบเสร็จ ATM โดยระบุชื่อเว็บไซต์ของท่านและเบอร์ติดต่อ มาที่ Fax: 0-2651-5814
  • Scan หลักฐานการโอนเงินหรือใบเสร็จ ATM โดยระบุชื่อเว็บไซต์ของท่านและเบอร์ติดต่อ และ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์

สั่งจ่าย "บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด"

กรุณาขีดคร่อม (A/C PAYEE ONLY) และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" กรุณาระบุหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อ ด้านหลังเช็ค

กรณีนิติบุคคล

กรุณาแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ ตาม ภพ.20 เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

93/1 ชั้น 9 ห้อง 903 อาคาร จีพีเอฟ ตึกเอ ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

และ ส่งทางไปรษณีย์มาที่

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

93/1 ชั้น 9 ห้อง 903 อาคาร จีพีเอฟ ตึกเอ ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด: 0105542044441

  • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว
  • หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินโปรดติดต่อ Billing Department ที่ 0-2651-5577 ต่อ 12 , จันทร์-ศุกร์: 9.00 น.-18.00 น.