วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสามช่องทางได้ตามด้านล่างนี้

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

โปรดติดต่อ Sales: 0-2105-4693 หรือ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

สำหรับลูกค้าใหม่สนใจจะซื้อบริการ โปรดคลิกที่นี่

โอนผ่านธนาคารหรือโอนผ่านเครื่อง ATM โดยชำระเข้าบัญชี

Kasikorn Bank

ธนาคารกสิกรไทย

หมายเลขบัญชี: 709-2-22341-2
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
สาขา: ปาร์คเวนเชอร์
Siam Commercial Bank

ธนาคารไทยพาณิชย์

หมายเลขบัญชี: 205-2-00539-1
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
สาขา: เซ็นทรัลเวิลด์
Bangkok Bank

ธนาคารกรุงเทพ

หมายเลขบัญชี: 037-3-00239-3
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
สาขา: ออลซีซั่นส์เพลส

* หลังจากที่ทำการชำระค่าบริการโอนผ่านธนาคารหรือโอนผ่านเครื่อง ATM แล้ว โปรดทำการยืนยันการชำระค่าบริการซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้

  • แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือใบเสร็จ ATM โดยระบุชื่อเว็บไซต์ของท่านและเบอร์ติดต่อ มาที่ Fax: 0-2105-4694
  • Scan หลักฐานการโอนเงินหรือใบเสร็จ ATM โดยระบุชื่อเว็บไซต์ของท่านและเบอร์ติดต่อ และ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์

สั่งจ่าย "บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด"

กรุณาขีดคร่อม (A/C PAYEE ONLY) และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" กรุณาระบุหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อ ด้านหลังเช็ค

กรณีนิติบุคคล

กรุณาแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ ตาม ภพ.20 เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 5 ห้อง 501 - 502 เลขที่ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

และ ส่งทางไปรษณีย์มาที่

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 5 ห้อง 501 - 502 เลขที่ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด: 0105542044441

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว
หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินโปรดติดต่อ Billing Department ที่ 0-2105-4693 ต่อ 25 , จันทร์-ศุกร์: 9.00 น.-18.00 น.