Linux Hosting Plans Linux 120 Linux 300 Linux 450 Linux 800 Linux 1350
  สำหรับผู้เริ่มต้น จิ๋วแจ๋วราคาประหยัด อัดแน่นความคุ้มค่า ธุรกิจไม่ติดขัด ติดปีกธุรกิจอย่างทรงพลัง
  Order Now Order Now Order Now Order Now Order Now
Linux 120 สำหรับผู้เริ่มต้น Order Now ราคา          
ราคาต่อเดือน 120 300 450 800 1,350
ข้อมูล          
Disk Space 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB
Data Transfer ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
โดเมนเนม          
โดเมนเนม 1 ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Subdomain ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
อีเมลล์          
พื้นที่ อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Spam Filter
ฐานข้อมูล          
MySQL / MariaDB
พื้นที่ MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน ฐานข้อมูล MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
รองรับการทำงานของภาษา          
PHP version 5
(5.3, 5.4, 5.5, 5.6)
PHP version 7
(7.0, 7.1)
Tomcat JSP
Python
FEATURES & SUPPORT          
ฟรี Software WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย
Daily Backup
Firewall Security
Anti Virus
Server Operating System CentOS CentOS CentOS CentOS CentOS
Control Panel Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx
Linux Hosting Plans Linux 120 Linux 300 Linux 450 Linux 800 Linux 1350
  สำหรับผู้เริ่มต้น จิ๋วแจ๋วราคาประหยัด อัดแน่นความคุ้มค่า ธุรกิจไม่ติดขัด ติดปีกธุรกิจอย่างทรงพลัง
  Order Now Order Now Order Now Order Now Order Now
Linux 300 จิ๋วแจ๋วราคาประหยัด Order Now ราคา          
ราคาต่อเดือน 120 300 450 800 1,350
ข้อมูล          
Disk Space 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB
Data Transfer ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
โดเมนเนม          
โดเมนเนม 1 ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Subdomain ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
อีเมลล์          
พื้นที่ อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Spam Filter
ฐานข้อมูล          
MySQL / MariaDB
พื้นที่ MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน ฐานข้อมูล MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
รองรับการทำงานของภาษา          
PHP version 5
(5.3, 5.4, 5.5, 5.6)
PHP version 7
(7.0, 7.1)
Tomcat JSP
Python
FEATURES & SUPPORT          
ฟรี Software WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย
Daily Backup
Firewall Security
Anti Virus
Server Operating System CentOS CentOS CentOS CentOS CentOS
Control Panel Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx
Linux Hosting Plans Linux 120 Linux 300 Linux 450 Linux 800 Linux 1350
  สำหรับผู้เริ่มต้น จิ๋วแจ๋วราคาประหยัด อัดแน่นความคุ้มค่า ธุรกิจไม่ติดขัด ติดปีกธุรกิจอย่างทรงพลัง
  Order Now Order Now Order Now Order Now Order Now
Linux 450 อัดแน่นความคุ้มค่า Order Now ราคา          
ราคาต่อเดือน 120 300 450 800 1,350
ข้อมูล          
Disk Space 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB
Data Transfer ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
โดเมนเนม          
โดเมนเนม 1 ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Subdomain ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
อีเมลล์          
พื้นที่ อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Spam Filter
ฐานข้อมูล          
MySQL / MariaDB
พื้นที่ MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน ฐานข้อมูล MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
รองรับการทำงานของภาษา          
PHP version 5
(5.3, 5.4, 5.5, 5.6)
PHP version 7
(7.0, 7.1)
Tomcat JSP
Python
FEATURES & SUPPORT          
ฟรี Software WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย
Daily Backup
Firewall Security
Anti Virus
Server Operating System CentOS CentOS CentOS CentOS CentOS
Control Panel Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx
Linux Hosting Plans Linux 120 Linux 300 Linux 450 Linux 800 Linux 1350
  สำหรับผู้เริ่มต้น จิ๋วแจ๋วราคาประหยัด อัดแน่นความคุ้มค่า ธุรกิจไม่ติดขัด ติดปีกธุรกิจอย่างทรงพลัง
  Order Now Order Now Order Now Order Now Order Now
Linux 800 ธุรกิจไม่ติดขัด Order Now ราคา          
ราคาต่อเดือน 120 300 450 800 1,350
ข้อมูล          
Disk Space 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB
Data Transfer ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
โดเมนเนม          
โดเมนเนม 1 ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Subdomain ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
อีเมลล์          
พื้นที่ อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Spam Filter
ฐานข้อมูล          
MySQL / MariaDB
พื้นที่ MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน ฐานข้อมูล MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
รองรับการทำงานของภาษา          
PHP version 5
(5.3, 5.4, 5.5, 5.6)
PHP version 7
(7.0, 7.1)
Tomcat JSP
Python
FEATURES & SUPPORT          
ฟรี Software WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย
Daily Backup
Firewall Security
Anti Virus
Server Operating System CentOS CentOS CentOS CentOS CentOS
Control Panel Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx
Linux Hosting Plans Linux 120 Linux 300 Linux 450 Linux 800 Linux 1350
  สำหรับผู้เริ่มต้น จิ๋วแจ๋วราคาประหยัด อัดแน่นความคุ้มค่า ธุรกิจไม่ติดขัด ติดปีกธุรกิจอย่างทรงพลัง
  Order Now Order Now Order Now Order Now Order Now
Linux 1350 ติดปีกธุรกิจอย่างทรงพลัง Order Now ราคา          
ราคาต่อเดือน 120 300 450 800 1,350
ข้อมูล          
Disk Space 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB
Data Transfer ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
โดเมนเนม          
โดเมนเนม 1 ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Subdomain ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
อีเมลล์          
พื้นที่ อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน อีเมลล์ ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
Spam Filter
ฐานข้อมูล          
MySQL / MariaDB
พื้นที่ MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
จำนวน ฐานข้อมูล MySQL / MariaDB ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด * ไม่จำกัด *
รองรับการทำงานของภาษา          
PHP version 5
(5.3, 5.4, 5.5, 5.6)
PHP version 7
(7.0, 7.1)
Tomcat JSP
Python
FEATURES & SUPPORT          
ฟรี Software WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย WordPress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce และอื่นๆอีกเป็นร้อย
Daily Backup
Firewall Security
Anti Virus
Server Operating System CentOS CentOS CentOS CentOS CentOS
Control Panel Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx Plesk Onyx

* ภายในพื้นที่ Disk Space ที่ซื้อ

** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %