🚀 โปรโมชั่น 11.11    VPS 25% off Shared 25% off
New orders only.
Offer expires November 30.

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization (SEO)

ด้วยเป้าหมายของ Search Engine Optimization (SEO) คือ การทำให้ผู้คนค้นพบเว็บไซต์ของคุณ ผ่านช่องทางการค้นหาบนโลกอินเทอร์เน็ตของ Google ซึ่งทาง Google ก็มีบริการ โฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย โดยการใช้ SEO เพื่อการโฆษณานี้ จะทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกค้นพบอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต

แพ็คเกจ SEO

แพ็คเกจ 1

แพ็คเกจ 2

แพ็คเกจ 3

แพ็คเกจ 4

         
  cart icon Order Now cart icon Order Now cart icon Order Now cart icon Order Now
ราคา
ราคาเริม่ ต้น ฿ 29,995 ฿ 19,995 ฿ 39,995 ฿ 29,995 ฿ 49,995 ฿ 39,995 ฿ 59,995 ฿ 49,995
ค่าใช้จ่ายต่อเน่อื งต่อเดือน ฿ 17,900 ฿ 12,900 ฿ 24,900 ฿ 19,900 ฿ 30,900 ฿ 25,900 ฿ 35,900 ฿ 30,900
Features
Description เป้าหมายเพื่อให้ key phrases อย่างน้อย 3 ใน 10 คำของเว็บไซต์คุณ แสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาบน Google หลังจากนั้นค่าบริการรายเดือนจะเริ่มต้นขึ้น เป้าหมายเพื่อให้ key phrases อย่างน้อย 6 ใน 20 คำของเว็บไซต์คุณ แสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาบน Google หลังจากนั้นค่าบริการรายเดือนจะเริ่มต้นขึ้น เป้าหมายเพื่อให้ key phrases อย่างน้อย 9 ใน 30 คำของเว็บไซต์คุณ แสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาบน Google หลังจากนั้นค่าบริการรายเดือนจะเริ่มต้นขึ้น เป้าหมายเพื่อให้ key phrases อย่างน้อย 12 ใน 40 คำของเว็บไซต์คุณ แสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาบน Google หลังจากนั้นค่าบริการรายเดือนจะเริ่มต้นขึ้น
Keywords Targeted 10 20 30 40
Minimum key phrases delivered onto the first page of google 3 ใน 10 6 ใน 20 9 ใน 30 12 ใน 40
Dedicated Full Time Account Manager Check Check Check Check
Bi-weekly ranking reporting with Google analytics reporting Check Check Check Check
Content Writing and Strategy Check Check Check Check
Ongoing Onsite Optimization Check Check Check Check
Offsite Manual Link Building Check Check Check Check
Google My Business Set Up & Optimization
GMB business description Check Check Check Check
Uploading of images to GMB listing Check Check Check Check
Map icon link to map (find us or contact page) Check Check Check Check
Respond to all new reviews of 3 stars or more. Check Check Check Check
Publish Google Website with local keyword optimization and content Check Check Check Check
Schema markup onsite for business identity, social icons, address and map Check Check Check Check
5 x 50 word GMB posts with pics or videos (posted 7days apart) with links to pages on your website Check Check Check Check
Enhanced listing attributes of services, products & menus (if available). These include product collections with images and descriptions Check Check Check Check
  cart icon Order Now cart icon Order Now cart icon Order Now cart icon Order Now

** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

Our Customers

การบริการที่เป็นมิตรและเต็มใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือเป้าหมายของทีมงานทุกคน

911assistant apthai absolute yoga blue elephant bkkmarathon centara chaophraya cruise cmkt my hotel group faberflags ocean property greenland kawasaki scg mitsubishi heavy roza sumitomo thailand mhi1 splashjungle tgia isuzu ktb tomntoms ufm fuji super