🚀 โปรโมชั่น 11.11    VPS 25% off Shared 25% off
New orders only.
Offer expires November 30.

การตลาดออนไลน์ โฆษณา Google และ Facebook

การตลาดออนไลน์

การทำโฆษณาบน Google และ Facebook เป็นการทำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมผลิตภัณฑ์หรือบริการบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ
และ VhostWeb ยังเป็นพาร์ทเนอร์ของ Google - สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าใหม่รอคุณอยู่ !!

การตลาดออนไลน์

Google Ads

Facebook Ads Campaign

     
  cart icon Order Now cart icon Order Now
ราคา
ราคาเริ่มต้น ฿ 30,000 ฿ 20,000 ฿ 25,000 ฿ 15,000
ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ต่อเดือน ฿ 13,000 ฿ 8,000 ฿ 12,000 ฿ 7,000
Bonus Credit (New Accounts Often Qualify) Check -
Features
Description หากลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดทั้งหมด แคมเปญจะเปิดตัวภายใน 10 วันทําการหลังจาก ได้รับข้อมูลแบบสอบถามโฆษณา

การให้คําปรึกษาและการพัฒนากลยุทธ์แคมเปญโฆษณาแบบตัวต่อตัว ข้อควรพิจารณาบางประการ ที่เราพูดถึงคือการเลือกผู้ชมที่เหมาะสมตามข้อมูลประชากรความสนใจส่วนตัวพฤติกรรมออนไลน์ สถานที่ตั้ง และอื่น ๆ เช่นการพิจารณางบประมาณการใช้จ่ายโฆษณา

การใช้งานแคมเปญโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี เช่น การสร้างโอกาสในการขาย การรับรู้ถึงแบรนด์ การสร้างข้อความ การดูวิดีโอ การติดต้ังแอปและการเข้าชมเว็บไซต์
Ad Copy Provided Check -
Advert Designs - Check
Content Creation - Check
Implement Tracking Codes / Conversion Tracking Check Check
Managing Remarketing Audiences - Check
Ad Campaign Groups Set Up Check -
Targeted Landing Page (If required) Check -
Monthly Reporting & Campaign Analysis Check -
Eliminate Negative Keywords Check -
Bid Adjustments Check -
Google Map Integration With Ad (If Required) Check -
Full Time Dedicated Account Manager Check Check
Improvement Suggestions (Ongoing) Check Check
  cart icon Order Now cart icon Order Now

** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

Our Customers

การบริการที่เป็นมิตรและเต็มใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือเป้าหมายของทีมงานทุกคน

911assistant apthai absolute yoga blue elephant bkkmarathon centara chaophraya cruise cmkt my hotel group faberflags ocean property greenland kawasaki scg mitsubishi heavy roza sumitomo thailand mhi1 splashjungle tgia isuzu ktb tomntoms ufm fuji super